Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Maasdonk

Ook de jaarrekeningen van gemeente Maasdonk zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 1,4 miljoen en had dus best de helft lager kunnen zijn. Wie lette daarop?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde gemelde uitgaven van € 1,6 miljoen belastinggeld opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van € 504.000. Het werkelijke saldo was € 498.000.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2010 een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2011 een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 mei 2012. Er kwam geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Wat mochten wij niet weten over kosten van € 1,0 miljoen? Inmiddels zijn we over de jaren 2008-2012 al € 3,5 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 januari 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 9,3 miljoen. In werkelijkheid viel het zelfs mee; in werkelijkheid was het een nadelig saldo van € 9,2 miljoen. Er waren verliezen van € 10,7 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie!

(gemeente m.i.v. 2015 opgegaan in gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Maasdonk dd. 22 januari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Maasdonk dd. 3 mei 2012
Terug > begin