Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Maasdriel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Maasdriel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2007 voorkomen of Maasdriel in dat jaar een voordelig saldo van opbrengsten en kosten had behaald van € 1,9 miljoen. Gek, waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid had de gemeente € 3,5 miljoen overgehouden. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,1 miljoen was dus totaal overbodig.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 3,2 miljoen; de helft was genoeg geweest.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 31 juli 2009 voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,8 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 3,4 miljoen; de helft was genoeg geweest.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 januari 2011. Die reageerde niet, "onbelangrijk".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 2,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Ten minste waren er verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 2,2 miljoen. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,5 miljoen over. Er waren nieuwe verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 1,0 miljoen. Weg belastinggeld! Zonder deze onroerendgoed-speculatie-verliezen zou de gemeente dus € 3,5 miljoen hebben overgehouden, bijna de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 3,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over. Alweer, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting, in 2013 € 3,7 miljoen, had dus best iets lager kunnen zijn. Mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 4,3 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016 van € 4,8 miljoen was dus geheel onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 van € 4,7 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Maasdriel dd. 7 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Maasdriel dd. 31 juli 2009
Terug > begin