Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Meerssen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Meerssen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente € 2,7 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,3 miljoen was dus totaal onnodig. Geknoei in de cijfers moest dat blijkbaar maskeren.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 7 januari 2009. Die deed geen enkele moeite te reageren, want "acht, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over. Waaraan zijn de niet genoemde € 0,3 miljoen belastinggeld besteed? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2008 € 2,4 miljoen. Dat had dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers - best wat minder kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 juli 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 29,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 29,3 miljoen (waarvan winst van € 27,7 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2009 € 2,5 miljoen. Die was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers - totaal overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,0 miljoen. Welke uitgaven hoefden we niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2010 € 2,7 miljoen. Die was dus, ook gezien het grote voordelig saldo van 2009, totaal overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,0 miljoen (waarvan nagekomen winst bij de verkoop van de Essent-aandelen van zo'n € 4,5 miljoen, dus exclusief deze winst een verlies van € 4,5 miljoen; hoe kwam dat?).
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 39.000. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en belangstellenden weer misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening en begroting met zijn brief van 22 november 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen. Er waren bijvoorbeeld verliezen van € 0,4 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 juni 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,6 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) ging dus geheel op aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 januari 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,5 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,2 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Meerssen dd. 26 januari 2017
- Brief aan gemeenteraad van Meerssen dd. 18 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Meerssen dd. 22 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Meerssen dd. 6 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Meerssen dd. 7 januari 2009
Terug > begin