Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Meppel

Ook de jaarrekeningen (= de rekening en verantwoording van de ontvangen en bestede belastinggelden en andere gemeenschapsgelden) van gemeente Meppel deugen niet. Wat als saldo van ontvangsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. Ook de weergave van de financiŽle positie klopt niet. Kortom, ook de jaarrekeningen van Meppel hebben alleen maar nut in de openhaard.
In de jaarrekening 2006 meldde het gemeentebestuur een bedrag van € 10,6 miljoen te hebben overgehouden. Vreemd, want waarom moet een gemeente zoveel geld overhouden? In werkelijkheid was het nog vreemder: in werkelijkheid hield de gemeente € 13,2 miljoen over. Het betekende bijvoorbeeld dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (2006: € 4,0 miljoen) niet nodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al in maart 2005 voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad ondernam geen enkele actie. Dus was de jaarrekening 2006 weer misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 juni 2007. Die nam niet de moeite te reageren. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt ook die gemeenteraad blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,5 miljoen. In werkelijkheid was het nog erger, namelijk een nadelig saldo van € 10,5 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,0 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 november 2008. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 14,8 miljoen. Uitgaven (per saldo) van € 16 miljoen bleven buiten de rekening van baten en lasten. Wat mocht niemand weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 december 2009. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,8 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 8,1 miljoen (waarvan winst van € 3,6 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). Uitgaven (per saldo) van € 2,7 miljoen bleven buiten de rekening van baten en lasten. Wat mocht niemand weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,3 miljoen, onder meer veroorzaakt door grote verliezen van € 3,7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 juni 2011. Die reageerde nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen, veroorzaakt door nog meer grote verliezen nu van € 3,4 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer: Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch verlies van € 13,6 miljoen. In werkelijkheid was het nog erger: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 15,9 miljoen, veroorzaakt door nog meer grote verliezen, nu van ruim € 15,5 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer: Weg belastinggeld! (meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen twee jaar van € 12,8 miljoen!)
Al met al zijn we over de periode 2007-2012 dus zo'n € 30 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt! Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 september 2013. Alweer, geen reactie, het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een verlies van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Inmiddels zijn we vanaf 2007 € 31,6 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 juni 2014. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets onnozels als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Inmiddels zijn we vanaf 2007 zo'n € 36 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de jaren 2007-2015 zo'n € 38 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,9 miljoen over.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Meppel dd. 4 september 2015
Brief aan gemeenteraad van Meppel dd. 5 juni 2014
Brief aan gemeenteraad van Meppel dd. 4 september 2013
Brief aan gemeenteraad van Meppel dd. 16 juni 2011
Brief aan gemeenteraad van Meppel dd. 16 juni 2010
Brief aan gemeenteraad van Meppel dd. 18 december 2009
Brief aan gemeenteraad van Meppel dd. 20 november 2008
- Brief aan gemeenteraad van Meppel dd. 21 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Meppel dd. 15 maart 2005
Terug > begin