Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Midden-Drenthe

Ook de jaarrekeningen van gemeente Midden-Drenthe zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2003-2004 een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van € 2,4 miljoen.
Leo Verhoef stelde met zijn brief van 2 juni 2006 de gemeenteraad van zijn bevindingen op de hoogte. Het kon de gemeenteraad allemaal niets schelen; men wenste niet te reageren.
Met als gevolg dat de jaarrekening 2005 opnieuw misleidend was.
Dit is niet zonder gevaar. Door het geknoei met de cijfers blijft onopgemerkt dat gemeente Midden-Drenthe al een paar jaar in de rode cijfers zit, terwijl er steeds een overschot wordt gepresenteerd.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 november 2006. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren. "Ach, het is toch maar geld van de belastingbetalers", denken ze daar blijkbaar.
Dus was de jaarrekening 2006 alweer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er alweer een nadelig saldo, dit keer van € 1,5 miljoen. Over de jaren 2003-2006 is er inmiddels € 5,6 miljoen zoek.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 december 2007. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,7 miljoen over. Waarom mocht niemand dat weten?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,8 miljoen over. Blijkbaar mocht niemand weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,6 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 februari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,7 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 11,4 miljoen (waarvan winst van € 11,7 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 0,3 miljoen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,7 miljoen was totaal overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,0 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 3,7 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 juni 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,2 miljoen (waarvan nagekomen winst van € 0,8 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 0,6 miljoen).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 december 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 2,7 miljoen besteed? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 januari 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 3,8 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten? Dat bijvoorbeeld het complete overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) was opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor het was bestemd?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 september 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,5 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 2,4 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 5,9 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 2,9 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Drenthe dd. 20 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Drenthe dd. 29 januari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Drenthe dd. 12 december 2012
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Drenthe dd. 16 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Drenthe dd. 5 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Drenthe dd. 13 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Drenthe dd. 10 november 2006
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Drenthe dd. 2 juni 2006
Terug > begin