Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Mill en St. Hubert

Ook de jaarrekeningen van gemeente Mill en St. Hubert zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle postitie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2005 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,1 miljoen. In werkelijkheid was het iets meer, namelijk € 6,2 miljoen. In de jaarrekening 2006 presenteerde het gemeentebestuur  een voordelig saldo van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over. (In 2005 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting € 2,2 miljoen; in 2006 € 1,5 miljoen. Die was dus in beide jaren totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 januari 2008. Voordat de gemeenteraad kon reageren, was er al een, overigens uiterst merkwaardige, brief van een of ander presidium, dat ook nog reageerde voor een raadslid die blijkbaar niet voor zichzelf kan opkomen. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in 2007 € 2,1 miljoen over. Ook in 2007 was dus de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,6 miljoen (ook al volgens de "officiŽle" cijfers!) compleet overbodig.
Het zal je gemeentebestuur en je gemeenteraad maar zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 januari 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van alweer € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 5,9 miljoen opgegaan? Afboekingen op (te ambitieuze?) bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 januari 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 december 2010. Die vond het niet nodig te reageren, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,9 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 2,1 miljoen en had dus best iets lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,5 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 februari 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van anderen, namelijk de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 januari 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,5 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Inmiddels missen we over de jaren 2008-2014 de verantwoording over de besteding van zo'n € 12 miljoen belastinggeld. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Mill en St. Hubert dd. 27 januari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Mill en St. Hubert dd. 17 februari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Mill en St. Hubert dd. 21 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Mill en St. Hubert dd. 29 januari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Mill en St. Hubert dd. 20 januari 2009
- Brief van een of ander presidium van Mill en St. Hubert dd. 21 januari 2008
- Brief aan gemeenteraad van Mill en St. Hubert dd. 14 januari 2008
Terug > begin