Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Moerdijk

Ook de jaarrekeningen van gemeente Moerdijk zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een saldo van baten en lasten van € 8,1 miljoen; in werkelijkheid was het € 9,1 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2005 € 12,5 miljoen. De helft was meer dan genoeg geweest.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 12 januari 2007. Die gemeenteraad kwam niet verder dan: "voor kennisgeving aangenomen". Want, ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als de besteding van het belastinggeld van de burgers en de controle daarop.
En dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid was er € 9,2 miljoen overgehouden. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in 2006 € 10,4 miljoen. Geknoei in de cijfers maskeerde dat die grotendeels onnodig was.
En dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid was er "slechts" € 1,9 miljoen overgehouden.
En dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid was er slechts € 0,4 miljoen overgehouden.
En dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,9 miljoen. Al met al missen we over de jaren 2007-2009 € 14,4 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld. Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 september 2010. Die reageerde met een uiterst domme brief dd. 11 januari 2011. Nog steeds weten we niet waar de vermiste € 14,4 miljoen belastinggeld gebleven is.
En dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,2 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2007-2010 zo'n € 20 miljoen niet gemelde uitgaven van ons belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 juli 2011. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
En dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 oktober 2012. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"); het interesseert ze totaal niets, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
En dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,5 miljoen.
En dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,2 miljoen.
En dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Onder meer waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 1,5 miljoen. En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten? Inmiddels missen we over de jaren 2007-2014 zo'n € 29 miljoen niet gemelde uitgaven van ons belastinggeld. Wat mogen we toch allemaal niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 oktober 2015. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
En dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,1 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? Bijvoorbeeld dat het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) van circa € 2 miljoen geheel was opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 juli 2016. Die gooide de brief (alweer) meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
En dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,0 miljoen.
En dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Moerdijk dd. 12 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Moerdijk dd. 8 juli 2016
- Brief van gemeenteraad van Moerdijk dd. 29 oktober 2015
- Brief aan gemeenteraad van Moerdijk dd. 5 oktober 2015
- Brief van gemeenteraad van Moerdijk dd. 5 december 2012
- Brief aan gemeenteraad van Moerdijk dd. 30 oktober 2012
- Brief van gemeenteraad van Moerdijk dd. 3 augustus 2011
- Brief aan gemeenteraad van Moerdijk dd. 7 juli 2011
- Brief van gemeenteraad van Moerdijk dd. 11 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Moerdijk dd. 16 september 2010
- Brief van gemeenteraad van Moerdijk dd. 3 april 2007
- Brief aan gemeenteraad van Moerdijk dd. 12 januari 2007
Terug > begin