Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Molenwaard

Ook de jaarrekeningen van gemeente Molenwaard zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het begon al meteen bij de start van de nieuwe gemeente met de jaarrekeningen 2012 van de in 2013 in gemeente Molenwaard opgegane gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de drie oude gemeenten tezamen een voordelig saldo van opbrengsten en kosten hadden behaald van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid was er bij Graafstroom sprake van een verlies van € 1,5 miljoen en bij de twee andere oude gemeenten een voordelig saldo van € 1,7 miljoen, tezamen een voordelig saldo van slechts € 0,2 miljoen. Ten minste waren er verliezen van € 2,0 miljoen bij Graafstroom en van € 0,5 miljoen bij Liesveld op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. En wat hoefden we nog meer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Molenwaard voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 september 2013. Er kwam geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 27.000. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 12,1 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? Dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 4,8 miljoen totaal onnodig was?
Dus was ook de jaarrekening 2014 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 9,7 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 4,4 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat hoefden we nog meer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,0 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Bijvoorbeeld dat het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) geheel opging aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd?
Dus was ook de jaarrekening 2016 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw verlies en wel van € 0,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw verlies en wel van € 0,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Molenwaard dd. 27 september 2013
Terug > begin