Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Montfoort

Ook de jaarrekeningen van gemeente Montfoort zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef bekeek de jaarrekeningen vanaf 2004. Allemaal alleen maar bruikbaar in de openhaard.
In de jaarrekening 2006 presenteert het gemeentebestuur een klein voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,9 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de hele OZB over 2006 van € 1,9 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 25 april 2007. De gemeenteraad deed er niets mee.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 december 2007. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,0 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 juli 2008. De gemeenteraad reageerde totaal niet. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken blijkbaar ook de gemeenteraadsleden van Montfoort.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,4 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 3,0 miljoen uitgegeven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 juli 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 september 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Al met al missen we over de jaren 2007-2010 € 8,0 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan? Wat hoeven we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 oktober 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Er waren bijvoorbeeld verliezen van € 0,3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,9 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 oktober 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,0 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Bijvoorbeeld dat het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) geheel was opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,0 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Montfoort dd. 17 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Montfoort dd. 22 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Montfoort dd. 17 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Montfoort dd. 27 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Montfoort dd. 18 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Montfoort dd. 5 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Montfoort dd. 25 april 2007
Terug > begin