Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Muiden

Ook de jaarrekeningen van gemeente Muiden zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2004 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen. Conclusie: € 3,3 miljoen niet gemelde bestedingen van belastinggeld.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. Conclusie: € 0,7 miljoen niet gemelde bestedingen van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 april 2007. De gemeenteraad vond van zichzelf, zo schreef die Leo Verhoef terug, dat zij zich "keurig houden aan de verslaggevingsvoorschriften die voor een gemeente gelden", en dat "dus" de jaarrekening niet misleidend kon zijn. Klinkklare onzin uiteraard.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Conclusie: € 1,1 miljoen niet gemelde bestedingen van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 oktober 2007. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Conclusie: € 2,4 miljoen niet gemelde bestedingen van belastinggeld. Al met al zijn we in die 4 jaar € 7,5 miljoen kwijt. Andere conclusie: Muiden leeft ongemerkt (financieel) al tijden boven z'n stand.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 februari 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend en leeft Muiden nog steeds ongemerkt boven zijn stand. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Conclusie: € 2,7 miljoen niet gemelde bestedingen van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 november 2009.  Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Al met al zijn we dus in die 6 jaar € 11,9 miljoen belastinggeld ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 augustus 2010. Die reageerde niet. Het interesseert onze volksvertegenwoordigers blijkbaar totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 augustus 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 oktober 2012. Nog steeds, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. We zijn dus in de periode 2004-2012 € 15,6 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Wat mochten we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 3,3 miljoen over. Wat mochten we dit keer niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 11,8 miljoen. Waar zijn de gemiste € 11,6 miljoen aan opgegaan? Wat mochten we nu niet weten? Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Al-met-al, het gemeentebestuur presenteerde over de periode 2004-2014 een voordelig saldo van € 3,1 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid in deze periode een verlies leed van € 23,3 miljoen. Het Eigen vermogen van de gemeente daalde in deze periode naar € 4,3 miljoen onder nul. De gemeente is dus failliet! Waar was het toezicht al die tijd?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 11,1 miljoen, wat overigens te danken was aan een extra uitkering door het Rijk, een Artikel-12-uitkering, van € 10,2 miljoen. Wat mochten we nog meer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (inmiddels van de nieuwe gemeente Gooise Meren) opnieuw met zijn brief van 15 december 2016. Geen reactie.

(gemeente m.i.v. 2016 opgegaan in nieuwe gemeente Gooise Meren)

Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Gooise Meren dd. 15 december 2016
Brief aan gemeenteraad van Muiden dd. 8 september 2015
Brief aan gemeenteraad van Muiden dd. 10 oktober 2012
Brief aan gemeenteraad van Muiden dd. 31 augustus 2011
Brief aan gemeenteraad van Muiden dd. 27 augustus 2010
- Brief aan gemeenteraad van Muiden dd. 3 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Muiden dd. 6 februari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Muiden dd. 16 oktober 2007
- Brief van gemeenteraad van Muiden dd. 3 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Muiden dd. 26 april 2007
Terug > begin