Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Naarden

Ook de jaarrekeningen van gemeente Naarden deugen niet.
Leo Verhoef schreef al in 1999 aan de gemeenteraad van Naarden over de misleidende jaarrekening 1997. Slechts een verongelijkte reactie volgde met als mededeling dat Leo Verhoef ongelijk had omdat een of andere accountant een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening gegeven had.  Of dat wat zegt ... Sinds Enron-, WorldCom- en Aholdboekhoudfraudeschandalen weten we wel beter.
Leo Verhoef schreef in 2006 opnieuw, nu over een misleidende jaarrekening 2004. Niemand nam de moeite te reageren.
In de de jaarrekeningen 2005 en 2006 gaat het opeens beter. Het saldo van de rekening van baten en lasten komt nu wŤl overeen met het werkelijke saldo. Maar omdat toch nog verschillende kosten niet goed worden weergegeven (zoals de personeelskosten en verschillende onderhoudskosten) en de weergave van de financiŽle positie nog steeds niet klopt, blijven het waardeloze jaarrekeningen.
De jaarrekening 2007 was weer goed fout. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 0,8 miljoen aan opgegaan?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 3,3 miljoen.)
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. (Merkwaardig: het Eigen vermogen (= totaal van de reserves) eind 2008 bedroeg volgens de jaarrekening 2008 € 27,1 miljoen en volgens de jaarrekening 2009 € 23,1 miljoen. Alles met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen. Plotsklaps verdampte op oudejaarsavond 2008-2009 € 4 miljoen. Weg belastinggeld! Zonder enige toelichting. Hoefde blijkbaar niemand te weten.)
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.934,-. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 oktober 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 april 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,0 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 3,4 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 4,0 miljoen.) Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,1 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat hoefden we nog meer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? (Later werd vanwege nieuwe feiten de jaarrekening 2015 herzien; het gemeentebestuur meldde nu een nadelig saldo van € 1,2 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een verlies had geleden van € 3,4 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (inmiddels van de nieuwe gemeente Gooise Meren) opnieuw met zijn brief van 15 december 2016. Geen reactie.

(gemeente m.i.v. 2016 opgegaan in nieuwe gemeente Gooise Meren)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Gooise Meren dd. 15 december 2016
- Brief aan gemeenteraad van Naarden dd. 9 april 2015
- Brief aan gemeenteraad van Naarden dd. 22 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Naarden dd. 30 januari 2006
- Brief aan gemeenteraad van Naarden dd. 9 juni 1999
- Brief van gemeenteraad van Naarden dd. 3 mei 1999
- Brief aan gemeenteraad van Naarden dd. 23 februari 1999
Terug > begin