Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Noord-Brabant

Ook de jaarrekeningen van provincie Noord-Brabant zijn misleidend.  Ook deze jaarrekeningen geven een totaal onbetrouwbaar beeld van de ontvangsten en uitgaven en het saldo daarvan. Ook in de weergave van de financiŽle positie zitten grote fouten.
Over de periode 2000-2007 presenteerde het provinciebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 287 miljoen. Dat is natuurlijk heel vreemd, want waarom zou een provincie zoveel geld moeten overhouden. Het wordt nog vreemder als blijkt dat er in werkelijkheid € 755 miljoen was overgehouden. Boekhoudfraude dus van zo'n € 470 miljoen.
Wat doet de provincie met al die overschotten? Op depositorekeningen zetten! Honderden miljoenen euro's! De provincie is dus in belangrijke mate een beleggingsclub geworden. Maar dan wel met geld van de belastingbetalers die dat geld daarvoor niet bij elkaar gesprokkeld hadden!
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten, de volksvertegenwoordiging die zou moeten waken over de belangen van de burgers, al vanaf de jaarrekening 2000 voor deze misleiding. Die nam de waarschuwingen van Leo Verhoef voor kennisgeving aan en stuurde ze door naar een of andere Rekeningcommissie. Die vroeg nog wat inlichtingen bij de ambtenaren, die natuurlijk alleen maar zeiden dat er niets aan de hand was. Hoewel Leo Verhoef in zijn brief van 11 december 2001 de vloer aanveegde met de uiterst domme opmerkingen van die ambtenaren, heeft hij daarna nooit meer iets vernomen.
De boekhoudfraude ging intussen ongehinderd gewoon door. Naar inmiddels dus zo'n 470 miljoen euro.
Met zijn brief van 11 juli 2006 ondernam Leo Verhoef een nieuwe poging. Provinciale Staten hadden niet meer niveau in huis dan te verwijzen naar een of andere accountant die een goedkeurende verklaring bij de amateuristische knoeiboel gaf en te zeggen dat ze verplicht zijn om allemaal klinkklare nonsens in hun jaarrekening op te nemen. Wat een onzin. Bedroevend dus!
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 19 mei 2007 opnieuw. Het kan de volksvertegenwoordigers allemaal niets schelen. Die hebben lak aan dat volk. Dus gooiden ze de brief van Leo Verhoef linea recta de prullenbak in ("voor kennisgeving aangenomen"). Dus was de jaarrekening 2007 weer misleidend.

Naar aanleiding van de commotie medio 2007 over onbekende riante vertrekpremies aan ambtenaren stuurde Leo Verhoef op 19 september 2007 een emailbericht aan de Provinciale-Statenleden waarbij hij ze nogmaals wees op de misleidende jaarrekeningen en de schromelijke verwaarlozing van hun controletaken. Ze hadden allang kunnen weten dat het niet goed zat als ze hun werk maar naar behoren hadden gedaan.

Het provinciebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 149 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie in dat jaar € 407 miljoen over. De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 199 miljoen was dus totaal onnodig en werd linea recta bijgeschreven op al uitpuilende depositorekeningen.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 3 juli 2008. Die reageerden totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 23 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie in dat jaar € 55 miljoen over. De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 207 miljoen hadden dus best minder kunnen zijn. De overgehouden € 55 miljoen werd bijgeschreven op de al uitpuilende bankrekeningen.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten met zijn brief van 15 juni 2009. Die reageerden niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de domme belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 31 miljoen. Raar, waarom moet een provincie zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de provincie in dat jaar € 2.610 miljoen (€ 2,6 miljard!) over (waarvan winst van € 2.779 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 209 miljoen was dus totaal overbodig. De overgehouden € 2,6 miljard werd bijgeschreven op de al uitpuilende bankrekeningen. Het overtollige geld op de bank en in beleggingen (waarom moet een provincie beleggen?) bedraagt inmiddels ruim € 2,7 miljard! Belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (weten ze zelf wel dat ze het volk vertegenwoordigen?) opnieuw met zijn brief van 31 mei 2010. Die reageerden niet, want "het gaat over zoiets geheel onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 55 miljoen. In werkelijkheid was er een verlies van € 227 miljoen. Het verschil van € 282 miljoen is opgegaan aan? Hoefden we dat niet te weten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) voor de zoveelste keer met zijn brief van 24 mei 2011. Die gooide de brief in de prullenbak, want "het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 38 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 395 miljoen. Mochten we niet weten dat de opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting totaal overbodig was? Door al die grote overschotten in de afgelopen jaren heeft de provincie inmiddels heel veel overtollig geld op uitpuilende bankrekeningen staan. Belastinggeld! Het overtollige geld op de bank en in beleggingen (waarom moet een provincie beleggen?) bedraagt inmiddels zo'n € 3,2 miljard! Geld van de burgers! Belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten (de volksvertegenwoordigers!) voor de zoveelste keer met zijn brief van 15 mei 2012. Die gooiden de brief meteen in de prullenbak. De dames en heren volksvertegenwoordigers zijn totaal niet geÔnteresseerd.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 19 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 513 miljoen. Honderden miljoenen euro's subsidies moesten blijkbaar buiten beeld blijven. Het geld is wel weg! Ook opvallend: Het eigen vermogen (= de omvang van de reserves) per 31.12.2011 is volgens de jaarrekening 2012 een ander bedrag dan volgens de jaarrekening 2011. Beide jaarrekeningen hebben een goedkeurende accountantsverklaring.
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers/toezichthouders (Provinciale Staten) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 juni 2013. Die deden niets ("voor kennisgeving aangenomen") behalve de brief doorsturen naar een of andere Rekeningcommissie, die daarna niets van zich liet horen.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het provinciebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid had de begroting een nadelig saldo van € 83 miljoen. Waarom moesten de Provinciale Staten en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 24 oktober 2013. Geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 39 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 29 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten-leden opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 april 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het provinciebestuur presenteert een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 42 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 18 november 2014. Die de brief meteen in de prullenbak gooiden ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over geld, bovendien geld van de belastingbetalers, totaal oninteressant".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 71 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie opnieuw een verlies, nu van € 36 miljoen. Inmiddels zijn we over de jaren 2012-2014 € 669 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is dat opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 juni 2015. Die gooiden de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 86 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie zelfs € 290 miljoen over. (De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 255 miljoen was dus totaal overbodig. Krijgen de eigenaren van de auto's nu de onnodige belasting terug?)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 53 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie zelfs € 154 miljoen over. (De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 257 miljoen was dus voor meer dan de helft overbodig. Krijgen de auto-eigenaren nu de onnodige belasting weer niet terug?)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 112 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie zelfs € 339 miljoen over. (De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 251 miljoen was nu dus geheel overbodig. Krijgen de auto-eigenaren nu de onnodige belasting weer niet terug?)


Inhoud dossier:
- Brief van Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 16 juli 2015
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 1 juni 2015
- Brief van Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 17 december 2014
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 18 november 2014
Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 23 april 2014
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 24 oktober 2013
- Brief van Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 27 september 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 6 juni 2013
- Brief van Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 25 juni 2012
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 15 mei 2012
- Brief van Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 4 juli 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 24 mei 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 31 mei 2010
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 15 juni 2009
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 3 juli 2008
- Emailbericht aan de Provinciale-Statenleden van Noord-Brabant dd. 19 september 2007
- Brief van Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 6 juni 2007
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 19 mei 2007
- Brief van Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 9 oktober 2006
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 11 juli 2006
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 8 juli 2006
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 29 juli 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 11 december 2001
- Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dd. 27 november 2001
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant dd. 5 september 2001
Terug > begin