Dossier: Noord-Brabant
Emailbericht aan de Provinciale-Statenleden van Noord-Brabant dd. 19 september 2007

Commotie over riante wachtgeldregelingen bij provincie Noord-Brabant over het goede onderwerp
?

Er ontstond commotie over riante wachtgelden voor vertrokken ambtenaren bij provincie Noord-Brabant.
Krokodillentranen?
Waarom waren die vertrekpremies niet eerder bekend?
Die hadden toch met keurige toelichting in de achtereenvolgende jaarrekeningen van provincie Noord-Brabant gestaan dan wel moeten staan?
Die jaarrekeningen waren toch prima voor elkaar getuige de goedkeurende accountantsverklaringen daarbij?
Hadden dezelfde Provinciale-Statenleden die nu ach en wee roepen, niet eerder, na die jaarrekeningen gelezen te hebben, al die jaarrekeningen, waarin die vertrekpremies waren opgenomen (of niet?, maar hoe zit het dan met die goedkeurende accountantsverklaringen?) en duidelijk toegelicht, zonder slag of stoot goedgekeurd
?
Hadden daaraan voorafgaand dezelfde Provinciale-Statenleden niet de begrotingsposten goedgekeurd betreffende de vertrekpremies?

Of is er al jarenlang wat vreemds aan de hand met die jaarrekeningen (en begrotingen) van provincie Noord-Brabant?
Waren bijvoorbeeld die wachtgeldverplichtingen misschien nìet in die jaarrekeningen (en begrotingen) opgenomen?
Stimuleert misschien het ministerie van Binnenlandse Zaken om dit soort verplichtingen en kosten onzichtbaar te houden en dus maar niet op te nemen?
En als dat zo is en de Provinciale-Statenleden wisten daar van, waarom accepteerden die Provinciale-Statenleden dan die foute jaarrekeningen en begrotingen?

Gaat de commotie over die vertrekpremies wel over het goede onderwerp of zit er iets verschrikkelijk fout in de controle door onze volksvertegenwoordigers op de besteding van belastinggelden?
Zou de commotie niet (ook) moeten gaan over volksvertegenwoordigers die al jarenlang hun controlewerk niet (goed) doen?

Al jarenlang waarschuw ik, zelf registeraccountant, na jarenlang uitgebreid onderzoek van (ook) de Noord-Brabantse jaarrekeningen, alles en iedereen voor de foute jaarrekeningen (ook) van provincie Noord-Brabant. Jaarrekeningen waarin verschillende verplichtingen met bijbehorende kosten ontbreken. (Zoals wachtgeldverplichtingen)
Wat deed "men" met die waarschuwingen?

Alles nog steeds uitgebreid te bekijken in "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag" op www.leoverhoef.nl met o.a. een "Dossier: Noord-Brabant" met daarin alle bevindingen en correspondentie over de foute Noord-Brabantse jaarrekeningen van de afgelopen jaren.

Hoe doen andere provincies en gemeenten het?
Hoe doen andere Provinciale Staten en gemeenteraden het?

Allemaal vragen waarop onthutsende antwoorden te geven zijn.

Vriendelijke groet,
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 03435-572055/06-20815670