Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Nederlek

Ook de jaarrekeningen van gemeente Nederlek zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 2,6 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over. (De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2007 van € 2,0 miljoen was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers! - totaal onnodig!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 17 januari 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 2,2 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,8 miljoen over. (De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2007 en 2008 van € 4,1 miljoen was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers! - totaal onnodig!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,0 miljoen over. (De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2007-2009 van € 6,2 miljoen was dus totaal onnodig!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 januari 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over het geld van de belastingbetalers; totaal onbelangrijk".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,2 miljoen opgegaan? Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Waar is de ontbrekende € 1,0 miljoen naar toe gegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 maart 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 1,7 miljoen besteed? In ieder geval waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? In de warrige jaarrekening niet te zien. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 december 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 1,6 miljoen over. (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,6 miljoen was dus meer dan de helft onnodig!)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 februari 2015.

(gemeente m.i.v. 2015 opgegaan in nieuwe gemeente Krimpenerwaard)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Krimpenerwaard dd. 16 februari 2016
- Brief aan gemeenteraad van Nederlek dd. 13 december 2013
- Brief aan gemeenteraad van Nederlek dd. 18 maart 2013
- Brief aan gemeenteraad van Nederlek dd. 18 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Nederlek dd. 17 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Nederlek dd. 17 januari 2009
Terug > begin