Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Neerijnen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Neerijnen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef bekeek de jaarrekeningen van Neerijnen vanaf 2005. In de jaarrekening 2005 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,2 miljoen was dus voor ruim de helft overbodig. Mochten we dat niet weten?
In de jaarrekening 2006 was het andersom. Het gemeentebestuur meldde een klein nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 13 september 2007. Er kwam geen reactie. Het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers/toezichthouders totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 0,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Er waren verliezen van € 2,5 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2012 € 1,9 miljoen en is dus meer dan geheel opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Er waren opnieuw verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten; hoeveel?, niet te traceren in deze jaarrekening.
Al-met-al missen we over de jaren 2006-2013 € 5,4 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld. Ook opvallend: over de jaren 2010-2013 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 3,3 miloen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 februari 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,6 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,1 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat hoefden we nog meer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,9 miljoen, wat bovendien grotendeels (of zelfs geheel?) te danken was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Neerijnen dd. 9 februari 2015
Brief aan gemeenteraad van Neerijnen dd. 9 oktober 2013
Brief aan gemeenteraad van Neerijnen dd. 13 september 2007
Terug > begin