Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Niedorp

Ook de jaarrekeningen van gemeente Niedorp zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het "maar" € 1,1 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 300.000 aan opgegaan?
(De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,2 miljoen was dus in 2006 nagenoeg geheel onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 29 februari 2008 voor de misleidende jaarrekening. De gemeenteraad deed geen enkele moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 0,5 miljoen belastinggeld besteed?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 1,3 miljoen. Dat had dus ook ietsjes minder kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,6 miljoen over (waarvan winst van € 2,4 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 1,4 miljoen. Die was dus totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 november 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen over. Hoefden wij over uitgaven van € 0,8 miljoen niets te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen (waarvan winst van € 0,8 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). Hoefden wij over uitgaven van € 1,0 miljoen niets te weten? Ten minste was er een verlies van € 2,8 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 oktober 2012.

(gemeente m.i.v. 2012 opgegaan in nieuwe gemeente Hollands Kroon)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hollands Kroon dd. 22 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Niedorp dd. 2 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Niedorp dd. 29 februari 2008
Terug > begin