Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Nieuwkoop

Ook de jaarrekeningen van gemeente Nieuwkoop zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten over dat jaar van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,2 miljoen over. Opvallend: in de jaarrekening is nergens de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting afzonderlijk vermeld. De Nieuwkoopse gemeenteraadsleden interesseert dat blijkbaar niet ("Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers"). Alle lokale belastingen en heffingen bij elkaar waren € 6,3 miljoen: de Onroerendezaakbelasting zelf was dus grotendeels onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 maart 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van het stemvee".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten over dat jaar van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 5,2 miljoen en had dus best "ietsjes" minder kunnen zijn. Wie taalde daarnaar?)
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 50,7 miljoen (waarvan winst van € 48,8 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,8 miljoen was dus totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 september 2010. Die het overliet aan de boosdoener zelf (i.c. het college van b&w) om Leo Verhoef te laten weten dat het niet wilde reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 2,7 miljoen. Mochten we niet weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,2 miljoen best een stuk minder had kunnen zijn?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 februari 2012. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,2 miljoen over. Mochten we niet weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,5 miljoen nagenoeg geheel overbodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 mei 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,5 miljoen. In werkelijkheid was het nog dramatischer. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,5 miljoen. Er waren zware verliezen van € 17,6 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Zonder deze verliezen zou de gemeente dus hebben overgehouden! Weg belastinggeld; de opbrengst van meer dan twee jaar Onroerendezaakbelasting (opbrengst in 2012 € 6,7 miljoen).
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 7,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 23,4 miljoen. Er waren alweer zware verliezen, nu van € 25,7 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer: weg belastinggeld; opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 0,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwkoop dd. 25 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwkoop dd. 8 februari 2012
- Brief van college van b&w van Nieuwkoop dd. 30 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwkoop dd. 9 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwkoop dd. 10 maart 2009
Terug > begin