Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Nijkerk

Ook de jaarrekeningen van gemeente Nijkerk zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen 2004 en 2005 met zijn brief van 20 oktober 2006. Een gemeenteraad die vervolgens liet weten de brief linea recta in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen"). "Ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt (ook) deze gemeenteraad blijkbaar.
En dus was de jaarrekening 2006 weer even misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,7 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 5,1 miljoen. De helft was dus meer dan genoeg geweest. Dat mocht blijkbaar niemand weten. Vandaar het geknoei in de cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 juli 2007. De gemeenteraad meldde Leo Verhoef met zijn brief van 28 september 2007 dat de jaarrekening zou voldoen aan een of ander "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten". Nou, en? Maakt dat van een misleidende jaarrekening opeens een wŤl betrouwbare jaarrekening? Een nogal domme reactie dus.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,7 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 7,7 miljoen besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Nijkerk opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 januari 2009. Die meldde terug dat "ze" er bij de behandeling van de jaarrekening 2008 t.z.t. nog 's naar zouden kijken. Slappe hap!
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was er slechts € 27.000 overgehouden. Waaraan zijn dit keer de niet verantwoorde € 2,1 miljoen besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 12 mei 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 35,7 miljoen (waarvan winst van € 34,3 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). Wat mochten we dit keer niet weten? Er was een afboeking van ruim € 4 miljoen op een (te ambiteus?, te weinig doordacht?) bouwproject; weg belastinggeld! (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,0 miljoen was overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Nijkerk opnieuw met zijn brief van 8 oktober 2010. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,1 miljoen. Wat mochten we dit keer niet weten? Dat er weer verliezen waren op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 4,6 miljoen? Alweer: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 september 2011. Reactie: "voor kennisgeving aan te nemen".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 16,9 miljoen. In werkelijkheid was het verlies "slechts" € 14,3 miljoen. Er waren alweer nieuwe verliezen, nu van het schrikbarende bedrag van € 16,9 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Ruim het dubbele van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (2012: € 7,5 miljoen). Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Er waren alweer nieuwe verliezen, nu van € 1,1 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 september 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,6 miljoen over. Waarom mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,8 miljoen over. Waarom mochten we dat niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelating was in 2015 € 7,6 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,0 miljoen over. Waarom mochten we dat niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelating was in 2017 € 8,8 miljoen.)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Nijkerk dd. 9 september 2014
- Brief van gemeenteraad van Nijkerk dd. 8 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Nijkerk dd. 6 september 2011
- Brief van gemeenteraad van Nijkerk dd. 12 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Nijkerk dd. 8 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Nijkerk dd. 12 mei 2009
- Brief van gemeenteraad van Nijkerk dd. 9 februari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Nijkerk dd. 16 januari 2009
- Brief van gemeenteraad van Nijkerk dd. 28 september 2007
- Brief aan gemeenteraad van Nijkerk dd. 11 juli 2007
- Brief van gemeenteraad van Nijkerk dd. 27 november 2006
- Brief aan gemeenteraad van Nijkerk dd. 20 oktober 2006
Terug > begin