Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Noordenveld

Ook de jaarrekeningen van gemeente Noordenveld zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 in dat jaar € 1,3 miljoen overgehouden te hebben. In werkelijkheid was er € 2,5 miljoen overgehouden. Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,9 miljoen was dus ruim de helft overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 15 januari 2008. De gemeenteraad reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in dat jaar € 3,1 miljoen overgehouden te hebben. In werkelijkheid was het "slechts" € 0,6 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 2,5 miljoen belastinggelden besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 december 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Waar is het verschil van € 1,7 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 september 2009. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen dat er € 6,7 miljoen was overgehouden. (Dus was volgens de eigen cijfers de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,2 miljoen totaal overbodig!). In werkelijkheid was er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van "slechts" € 3,1 miljoen (waarvan winst van € 6,0 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 2,9 miljoen). Waar is het verschil van € 3,6 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 december 2010. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen dat er een verliesje was geleden van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 3,2 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,8 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,4 miljoen. Ten minste waren er verliezen van zo'n € 6 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,4 miljoen. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,1 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van zo'n € 2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 september 2013. Alweer, geen reactie, want nog steeds "het gaat toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van € 2,3 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 september 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,9 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,2 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te zien in de brij van letters en cijfers. Maar wel, weg belastinggeld! Al-met-al zijn we over de jaren 2007-2014 zo'n € 22 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt! Waar is het gebleven?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 5,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 5,6 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 5,5 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Noordenveld dd. 8 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Noordenveld dd. 10 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Noordenveld dd. 16 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Noordenveld dd. 14 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Noordenveld dd. 30 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Noordenveld dd. 9 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Noordenveld dd. 15 januari 2008
Terug > begin