Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Oss

"Nederland-fraudeland" houdt niet op bij de gemeentegrenzen van Oss! Ook de jaarrekeningen van Oss zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Ook de gemeenteraad van Oss weigert de misstand van boekhoudfraude te erkennen en passende maatregelen te treffen. Ondanks de herhaalde waarschuwingen van Leo Verhoef dat er van die jaarrekeningen niets klopt, en de toch meer dan duidelijke reactie van Leo Verhoef van 28 november 2002 op de merkwaardige reactie van het college van b&w van 19 november 2002. En zo blijft de boekhoudfraude ook in Oss ongehinderd doorgaan. Sommige Ossenaren hebben wŤl een grote mond over anderen maar dat "Nederland-fraudeland" zich ook in eigen huis afspeelt, is iets waar "we" liever geen aandacht aan besteden.
En zo was dus ook de jaarrekening 2005 weer zwaar misleidend en klopte het gesuggereerde saldo van opbrengsten en kosten totaal niet en was de weergave van de financiŽle positie ook bezijden de waarheid. Er wordt een saldo van opbrengsten en kosten vermeld van € 23,9 miljoen, terwijl dat in werkelijkheid € 11,9 miljoen was. Waar zijn de ontbrekende € 12 miljoen gebleven?
Bizar is dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2005 € 13,1 miljoen was. Die was dus volgens de officiŽle cijfers in het geheel niet nodig geweest (welk gemeenteraadslid heeft geŽist dat al die OZB linea recta aan de burgers terugbetaald gaat worden?). Ook met inachtneming van het werkelijke overschot van € 11,9 miljoen kan geconstateerd worden dat nagenoeg de hele OZB in 2005 overbodig was.
De gemeenteraad legt de waarschuwingen van Leo Verhoef naast zich neer. Ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers en de verantwoording van de besteding daarvan.
En dus was de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt in de jaarrekening een voordelig saldo van € 11,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 8,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 mei 2007. De gemeenteraad gooide die brief onmiddellijk in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"). Het zal je gemeentebestuur en je gemeenteraad maar zijn.
En dus was de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening een voordelig saldo van € 8,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,7 miljoen.
Opvallend is dat de jaarrekeningen over de periode 2003-2007 een overschot presenteren van € 52,2 miljoen, maar dat er in werkelijkheid in die periode een nadelig saldo was van € 23,3 miljoen. Waar zijn de verzwegen € 75,5 miljoen aan opgegaan? Aan "mooi weer"?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juli 2008. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want ach, het gaat maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 13,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 27,3 miljoen over (waarvan winst van € 34,3 miljoen bij de verkoop van de "gasbelangen" aan Essent). Wat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2008 was, vermeldt de jaarrekening niet. Dat hoeft blijkbaar niemand te weten; anders zou je zomaar kunnen zien dat de Onroerendezaakbelasting in 2008 totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 mei 2009. De gemeenteraad gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen") en wenste er niet op in te gaan. Ze hebben blijkbaar belangrijker dingen te doen dan te waken over het geld van de belastingbetalers.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten € 7,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 12,0 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 augustus 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers. Toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten € 4,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,4 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,3 miljoen opgegaan? Al met al zijn we over de jaren 2003-2010 € 77,4 miljoen belastinggeld ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juni 2011. Die gooide de brief alweer in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten € 8,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 15,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 24,1 miljoen opgegaan? Ten minste waren er forse verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? In ieder geval: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juni 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Alweer waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Te midden van alle onzinnig bla-bla in de jaarrekening niet te zien. Maar wel: weg belastinggeld! Inmiddels zijn we over de jaren 2003-2012 € 110,7 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 mei 2013. Alweer, geen reactie, het interessert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 8,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 september 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 5,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,5 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 10 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we sinds 2003 zo'n € 124 miljoen. Waaraan is dat besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 mei 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,2 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 14,0 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 september 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 12,4 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Oss dd. 8 september 2017
- Brief aan gemeenteraad van Oss dd. 31 mei 2016
- Brief aan gemeenteraad van Oss dd. 29 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Oss dd. 23 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Oss dd. 4 juni 2012
- Brief van gemeenteraad van Oss dd. 3 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Oss dd. 8 juni 2011
- Brief van gemeenteraad van Oss dd. 18 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Oss dd. 31 augustus 2010
- Brief van gemeenteraad van Oss dd. 8 juli 2009
- Brief van gemeenteraad van Oss dd. 22 mei 2009
- Brief van gemeenteraad van Oss dd. 29 september 2008
- Brief van gemeenteraad van Oss dd. 10 juli 2008
- Brief van gemeenteraad van Oss dd. 27 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Oss dd. 25 mei 2007
- Brief van gemeenteraad van Oss dd. 29 november 2006
- Brief aan gemeenteraad van Oss dd. 28 september 2006
- Brief van gemeenteraad van Oss dd. 7 maart 2006
- Brief aan gemeenteraad van Oss dd. 3 december 2005
- Brief aan gemeenteraad van Oss dd. 4 augustus 2004
- Brief van gemeenteraad van Oss dd. 20 november 2003
- Brief aan gemeenteraad van Oss dd. 7 oktober 2003
- Brief aan gemeenteraad van Oss dd. 28 november 2002
- Brief van B&W van Oss dd. 19 november 2002
- Brief aan gemeenteraad van Oss dd. 21 oktober 2002
Terug > begin