Dossier: Rotterdam
(emailbericht aan alle gemeenteraadsleden van Rotterdam dd. 16 mei 2011)


Aan de gemeenteraad(sleden) van Rotterdam

Het is inmiddels 26 mei 2011 en nog steeds is niet officieel bekend wat de gemeente Rotterdam in 2010 financieel heeft overgehouden of tekort is gekomen, wat dus het saldo is van opbrengsten en kosten. Nog steeds is er geen jaarrekening over 2010. Dat geeft te denken!

Er is inmiddels (voor intern gebruik) een concept-jaarrekening!
Deze concept-jaarrekening geeft aan dat gemeente Rotterdam in 2010 een dramatisch verlies heeft geleden van € 435 miljoen!
Was u al bekend dat de gemeente dit enorme verlies heeft geleden? Was u al in de loop van 2010 gewaarschuwd dat u met een groot verlies in de orde van € 400 € 450 miljoen moest rekening houden?

Uit deze concept-jaarrekening blijkt ook dat het gemeentebestuur van plan is officieel naar buiten te komen en ook aan u te doen voorkomen of het verlies in 2010 "slechts" € 60 miljoen was!

Meer informatie vindt u op de website www.leoverhoef.nl in "Dossier: Rotterdam" in de rechter (blauwe) kolom.

Vriendelijke groet,
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670