Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Waadhoeke

Ook de jaarrekeningen van gemeente Waadhoeke zijn misleidend? Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie?
Het begon al meteen bij de start van de nieuwe gemeente met de jaarrekeningen 2017 van de in 2018 in gemeente Waadhoeke opgegane gemeenten Franekeradeel, Het Bildt en Menameradiel. Het gemeentebestuur van Waadhoeke deed het voorkomen of Franekeradeel in 2017 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten had van € 0,3 miljoen, Het Bildt een klein nadelig saldo van € 0,1 miljoen en Menameradiel een voordelig saldo van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leden alle drie (voormalige) gemeenten een verlies: Franekeradeel € 7,6 miljoen, Het Bildt € 0,8 miljoen en Menameradiel € 1,5 miljoen; bij elkaar een fors verlies van € 9,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad van Waadhoeke voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van ..... 2018.
Is ook de eerste jaarrekening van Waadhoeke (t.z.t. die over 2018) misleidend?


Inhoud dossier:
- .....
Terug > begin