Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zwolle

Ook van de jaarrekeningen van gemeente Zwolle klopt niet veel. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerrd, is niet het werkelijke saldo en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
De jaarrekeningen over 2000-2001 sloten met een voordelig saldo van € 7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 40 miljoen over. Er werd dus € 33 miljoen verzwegen.
De jaarrekeningen over 2005-2006 sloten met een voordelig saldo van € 8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 71 miljoen over; genoeg om de hele OZB (2005 en 2006: € 53 miljoen) over die jaren terug te betalen aan de misleide belastingbetalers van Zwolle. Dat mochten die belastingbetalers blijkbaar niet weten. Vandaar waarschijnlijk het geknoei in de cijfers.
De gemeenteraad reageerde niet op de brieven van Leo Verhoef. Die liet het aan het college van b&w over om Leo Verhoef af te poeieren. Ook al veegt Leo Verhoef de vloer aan met de nonsens-reacties van het college, de gemeenteraad blijft doordutten en wenst niet in actie te komen. Als de gemeenteraad al reageert, is dat met : "Voor kennisgeving aangenomen". Ach, het gaat toch maar over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,5 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 3,5 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 mei 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 2,5 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 mei 2009. Een van de gemeenteraadsleden liet al de volgende dag weten dat ook de eigen accountant van de gemeente (Deloitte) inmiddels had erkend dat het werkelijke saldo van de opbrengsten en kosten inderdaad niet de in de jaarrekening genoemde € 2,7 miljoen was, maar inderdaad de door Leo Verhoef genoemde € 0,2 miljoen. Waarmee dus ook de eigen accountant erkende dat alle door Leo Verhoef in de afgelopen jaren onderzochte jaarrekeningen inderdaad fout waren en dat Leo Verhoef het steeds bij het rechte eind heeft gehad. Wat hiervan de verstrekkende gevolgen zijn, liet Leo Verhoef alle gemeenteraadsleden weten in zijn emailbericht aan hen van 19 mei 2009. Niemand reageerde.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 21,9 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 4,3 miljoen (waarvan winst van € 19,7 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 15,4 miljoen). Waar zijn de niet verantwoorde € 17,6 miljoen aan opgegaan? (Ten minste waren er dramatische verliezen van een niet te traceren omvang, maar van zeker € 17 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten; weg belastinggeld!) (Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 27,2 miljoen had dus best ietsjes lager kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,3 miljoen. Waar zijn nu de niet verantwoorde € 16,6 miljoen aan opgegaan? Alweer verliezen op (te ambitieuze, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 mei 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 46,7 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 21 oktober 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 4,1 miljoen. Het scheelt niet veel, maar fout=fout.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 57,8 miljoen. In werkelijkheid viel het "ietsjes" mee: het verlies was "slechts" € 51,2 miljoen. Er was een dramatisch verlies van ruim € 61 miljoen op (te ambitieuze, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Nagenoeg de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van 2011 en 2012 van tezamen € 62,2 miljoen. Weg belastinggeld! Zonder dit verlies zou de gemeente dus zo'n € 10 miljoen hebben overgehouden!
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 9,2 miljoen. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 24,1 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Uit het begrotingsboekwerk valt op te maken dat er over 2013 een nadelig saldo wordt verwacht van zo'n € 24 miljoen. De tekorten stapelen zich intussen "aardig" op, en daarmee de rentelasten om die tekorten te financieren. Met boekhoudfraude wordt het allemaal onzichtbaar gemaakt. Het interesseert de gemeenteraad totaal niet. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 november 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid viel het mee: de gemeente hield € 1,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,9 miljoen. Er waren weer nieuwe verliezen op (te ambitieuze, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Nu van € 4,9 miljoen. Weg belastinggeld! Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 9,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Inmiddels missen we over de jaren 2007-2014 de verantwoording van uitgaven van belastinggeld van € 39 miljoen. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 10,9 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Uit het begrotingsboekwerk valt ook op te maken dat er over 2015 een nadelig saldo wordt verwacht van € 31,7 miljoen. De tekorten stapelen zich intussen "aardig" op, en daarmee de rentelasten om die tekorten te financieren. Met boekhoudfraude wordt het allemaal onzichtbaar gemaakt. Het interesseert de gemeenteraad totaal niet.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 november 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 juni 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,8 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 26,8 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 36,1 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 20,4 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 13 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 6 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 23 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 2 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 21 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 26 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 9 juni 2010
- Emailbericht aan alle gemeenteraadsleden van Zwolle dd. 19 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 18 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 6 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 3 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 20 juli 2006
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 28 februari 2003
- Brief van gemeenteraad van Zwolle dd. 25 februari 2003
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 4 januari 2003
- Brief van gemeenteraad van Zwolle dd. 19 december 2002
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 27 augustus 2002
- Brief van college van b&w van Zwolle dd. 13 juni 2000
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 22 april 2000
- Brief van college van b&w van Zwolle dd. 21 april 2000
- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 11 januari 2000
Terug > begin