Dossier: Persberichten
Dossier: Leeuwarden
Persbericht dd. 11 december 2003

Boekhoudfraude bij gemeente Leeuwarden opgelopen naar 18 miljoen euro


Bij gemeente Leeuwarden is alweer boekhoudfraude geconstateerd. De rekening 2002 van Leeuwarden sluit met een voordelig saldo van 6,2 miljoen euro. In werkelijkheid was er een tekort van 4,2 miljoen euro. Het gemeentebestuur liet miljoenen euro's aan ontvangsten en uitgaven buiten de rekening. De boekhoudfraude is geconstateerd door registeraccountant drs. L(Leo) W. Verhoef uit Wijk bij Duurstede. Eerder had hij ook al in de jaarrekening 2001 van Leeuwarden boekhoudfraude geconstateerd. Over 2001 presnteerde het gemeentebestuur een overschot van  2,6 miljoen euro. In werkelijkheid was er een tekort van 5,1 miljoen euro. Daarmee is de boekhoudfraude opgelopen naar circa 18 miljoen euro. De registeraccountant had onlangs ook al onregelmatigheden in de jaarrekening van provincie Friesland geconstateerd. Daaraan ontbrak per saldo circa 4 miljoen euro.

Leo Verhoef heeft ook boekhoudfraude geconstateerd bij zo'n 80 andere gemeenten en provincies. In een aantal gevallen heeft hij bij Justitie aangifte gedaan, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam is in de afgelopen jaren al opgelopen naar ruim 2 miljard euro. De boekhoudfraude bij Den Haag en Rotterdam bedraagt ruim 400 miljoen euro. De boekhoudfraude bij provincie Gelderland bedraagt circa 350 miljoen euro.
Leo Verhoef heeft ook circa 15 accountants aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor Accountants. In alle gevallen werd de boekhoudfraude door de Raad van Tucht erkend.

Nadere informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055 / 06-20815670