Dossier: Persberichten
Dossier: Leusden
Persbericht dd. 5 juli 2004

Gemeentebestuur van Leusden kiest alweer voor boekhoudfraude

Het gemeentebestuur van Leusden heeft de jaarrekening over 2003 uitgebracht. Daarin kiest het gemeentebestuur opnieuw voor boekhoudfraude. De rekening laat een tekort zien van een half miljoen euro. In werkelijkheid is er een batig saldo van ruim 13 miljoen euro. Er zijn blijkbaar uitgaven en vooral veel ontvangsten die de gemeenteraad en de inwoners van Leusden niet mogen weten. Vandaar vermoedelijk deze boekhoudfraude. Opnieuw, want ook in voorgaande jaren was er sprake van boekhoudfraude. Over 2001 werd een tekort gepresenteerd van 0,5 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 3,5 miljoen euro. Over 2002 werd een overschot gepresenteerd van 0,6 miljoen, terwijl er in werkelijkheid een tekort was van 5,1 miljoen was. Met medeweten en instemming van de accountant.

Ook andere gemeenten en provincies maken zich schuldig aan boekhoudfraude. Noord-Holland presenteert over 2003 een overschot van 5 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 23 miljoen euro. Daarmee is de boekhoudfraude vanaf 1997 opgelopen naar circa 340 miljoen euro. Zuid-Holland presenteert over 2003 een overschot van 12 miljoen. In werkelijkheid was het overschot 75 miljoen euro. Daarmee is de boekhoudfraude bij Zuid-Holland vanaf 1997 opgelopen naar circa 120 miljoen euro. Bij Gelderland is de boekhoudfraude opgelopen naar circa 310 miljoen euro. Ook veel gemeenten maken zich schuldig aan enorme boekhoudfraudes. Bij Amsterdam is sprake van een enorme boekhoudfraude: over de jaren 1998-2003 circa 2.000 miljoen euro. Rotterdam presenteert over 2003 een overschot van 39 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 155 miljoen euro. De boekhoudfraude bij Rotterdam is daarmee vanaf 1998 opgelopen naar ruim 550 miljoen euro. Bij Den Haag bedraagt de boekhoudfraude over de jaren 1997-2003 circa 400 miljoen euro. Bij Utrecht is de boekhoudfraude vanaf 1999 opgelopen naar circa 400 miljoen euro.
Inmiddels is in circa twintig gevallen van boekhoudfraude bij gemeenten en provincies aangifte bij Justitie gedaan. Het gaat in deze twintig gevallen om circa 5 miljard euro.

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055 / 06-20815670