Dossier: Persberichten
Dossier: Arnhem
Persbericht dd. 4 juli 2005

Boekhoudfraude in jaarrekening gemeente Arnhem

Het gemeentebestuur van Arnhem legt vandaag 4 juli 2005 de jaarrekening over 2004 van de gemeente voor aan de gemeenteraad. Met de jaarrekening legt het College verantwoording af aan de gemeenteraad en de burgers van Arnhem. Volgens het gemeentebestuur en volgens de Rekening van baten en lasten was er over 2004 een tekort van 2,6 miljoen euro. Onderzoek door registeraccountant drs. Leo Verhoef laat zien dat er in werkelijkheid een tekort was van circa 26 miljoen euro. Blijkbaar mag niemand weten van inkomsten en vooral uitgaven van circa 23 miljoen euro. Leo Verhoef liet al de voorgaande 4 jaren telkens weten dat er van de jaarrekeningen niet veel klopte. Desondanks keurde de gemeenteraad telkens de jaarrekening zonder slag of stoot goed.

De jaarrekening 2000 liet een overschot zien van € 16 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van € 62 miljoen. De jaarrekening 2001 liet een overschot zien van € 23 miljoen. In werkelijkheid was er een tekort van € 1 miljoen. De jaarrekening 2002 liet een overschot zien van € 21 miljoen. In werkelijkheid was er een tekort van € 10 miljoen.De jaarrekening 2003 liet een tekort zien van € 32 miljoen. In werkelijkheid was er een tekort van € 10 miljoen.

Het gemeentebestuur van Arnhem is niet het enige dat met de cijfers knoeit. Volgens Leo Verhoef is er de afgelopen jaren sprake van een enorme boekhoudfraude bij veel gemeentes. Zijn onderzoek laat zien dat het Nederland-breed om vele miljarden euro's gaat. Gemeente Amsterdam spant de kroon. Amsterdam presenteerde over de afgelopen jaren vanaf 1998 een overschot van in totaal 67 miljoen euro. In werkelijkheid hield Amsterdam in die jaren bijna 2.400 miljoen euro over. Genoeg om in al die jaren geen OZB te hoeven heffen. De Amsterdamse belastingbetalers waren derhalve het slachtoffer van deze enorme boekhoudfraude.

Nadere inlichtingen bij:

drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670