Dossier: Persberichten

Persbericht dd. 16 februari 2007

Beoogde minister Guusje ter Horst en staatssecretaris Ank Bijleveld betrokken bij boekhoudfraude

De beoogde minister Guusje ter Horst en staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn betrokken bij omvangrijke boekhoudfraude. Guusje ter Horst is als burgemeester van Nijmegen betrokken bij een omvangrijke boekhoudfraude in de jaarrekeningen van gemeente Nijmegen. Ank Bijleveld is als burgemeester van gemeente Hof van Twente betrokken bij een omvangrijke boekhoudfraude in de jaarrekeningen van Hof van Twente. De boekhoudfraude bij Nijmegen heeft een omvang van circa € 48 miljoen en betreft de periode 2000-2005. De boekhoudfraude bij Hof van Twente heeft een omvang van circa € 15 miljoen en betreft de periode 2003-2005.

Registeraccountant drs. Leo Verhoef uit Wijk bij Duurstede doet al enige jaren uitgebreid onderzoek naar de financiële verslaggeving door gemeenten en provincies in hun jaarrekeningen. Uit zijn onderzoek blijkt dat veel gemeenten zich schuldig maken aan boekhoudfraude, i.c. het verstrekken van misleidende informatie over de omvang van de opbrengsten en de kosten en het saldo daarvan en over de financiële positie. Het doet zich ook voor bij gemeenten Nijmegen en Hof van Twente, zo wijst het onderzoek van drs. Leo Verhoef RA uit.
In alle gevallen dat Leo Verhoef klachtzaken aanspande tegen accountants die bij misleidende jaarrekeningen van gemeenten en provincies desondanks goedkeurende accountantsverklaringen hadden verstrekt, is Leo Verhoef door de Raad van Tucht geheel in het gelijk gesteld. De Raad van Tucht sprak in deze gevallen uit: "... niet weersproken dat het binnen de provinciale en gemeentelijke verslaggeving niet ongebruikelijk is dat bedragen ... buiten de rekening van baten en lasten worden gehouden." Dit "gebruik" van het buiten beeld houden van bedragen gebeurt volgens onderzoek van de registeraccountant uit Wijk bij Duurstede dus ook bij gemeenten Nijmegen en Hof van Twente.
De uitkomsten van het onderzoek van Leo Verhoef worden bijvoorbeeld inmiddels ook bevestigd door de lokale rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht waar het gaat om de jaarrekeningen van deze gemeenten.
Het NIVRA (Nederlands Instituut van Registeraccountants) bevestigt eveneens de bevindingen van Leo Verhoef. In een reactie zei het NIVRA: "... wat betreft Verhoef: zijn kritiek was terecht."

De uitstekend gedocumenteerde onderzoeksresultaten van Leo Verhoef, ook inzake Nijmegen en Hof van Twente, zijn te vinden op www.leoverhoef.nl
Zijn onderzoeksresultaten inzake Nijmegen en Hof van Twente en zijn rapportering daarover aan de gemeenteraden van Nijmegen en Hof van Twente zijn op www.leoverhoef.nl te vinden in "Dossier: Nijmegen" en "Dossier: Hof van Twente".

Informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670