Dossier: Persberichten
Dossier: Amsterdam
Persbericht dd. 9 mei 2007

Jaarrekening gemeente Amsterdam alweer misleidend

Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam opgelopen naar 2,6 miljard euro

In de door het gemeentebestuur van Amsterdam onlangs uitgebrachte jaarrekening 2006 wordt een voordelig saldo van ontvangsten en uitgaven gepresenteerd van 0 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 121 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Zijn onderzoek wees ook uit dat ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren misleidend waren. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 1998-2006 een voordelig saldo van 112 miljoen euro. In werkelijkheid, zo constateerde registeraccountant Leo Verhoef, was er een voordelig saldo van 2.713 miljoen euro. In die periode was de opbrengst Onroerendezaakbelasting 1.263 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig en is met misleiding de Amsterdamse belastingbetalers afhandig gemaakt.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad is te vinden op:
www.leoverhoef.nl in het algemeen, en op www.leoverhoef.nl/dossiers/amsterdam.html in het bijzonder.

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam en ook bij andere gemeenten en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl en en op http://www.leoverhoef.nl/dossiers/tuchtzaken.html en op www.leoverhoef.nl/dossiers/amsterdam.html in het bijzonder.

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670