Dossier: Persberichten
Dossier: Gelderland
Persbericht dd. 27 juni 2007

Boekhoudfraude bij provincie Gelderland opgelopen naar circa 400 miljoen euro

In de door het provinciebestuur van Gelderland onlangs uitgebrachte jaarrekening 2006 wordt een saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van 52 miljoen euro. In werkelijkheid hield de provincie 163 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Zijn onderzoek wees ook uit dat ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren misleidend waren. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2000-2006 een voordelig saldo van 106 miljoen euro. In werkelijkheid, zo constateerde registeraccountant Leo Verhoef, was er in die periode een voordelig saldo van 501 miljoen euro. In 2006 was de opbrengst opcenten Motorrijtuigenbelasting 155 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig.


Provincie Gelderland is niet de enige provincie of gemeente waar boekhoudfraude voorkomt.
Onlangs publiceerde Leo Verhoef zijn bevindingen over boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam met een omvang van 2,6 miljard euro en bij gemeente Rotterdam met een omvang van 1 miljard euro en bij gemeente Den Haag met een omvang van 460 miljoen euro.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan Provinciale Staten van Gelderland is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Gelderland"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670