Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 28 mei 2014

Jaarrekening 2013 provincie Noord-Holland misleidend

Boekhoudfraude bij provincie Noord-Holland opgelopen naar 675 miljoen euro

In de door provincie Noord-Holland uitgebrachte jaarrekening 2013 presenteert het provinciebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 29 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de provincie een verlies leed van 95 miljoen euro. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend.

Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2010-2013 een voordelig saldo van 106 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de provincie in deze periode een verlies leed van 569 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 675 miljoen euro.

Bestuurders van Ahold werden enkele jaren geleden voor een boekhoudfraude van heel veel minder strafrechtelijk vervolgd en gestraft.


Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de Provinciale Staten van Noord-Holland is te vinden op www.leoverhoef.nl
 en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Noord-Holland".

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Meer informatie bij:

drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670