Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 26 september 2014


Broddelwerk van accountants ook en vooral bij gemeenten en provincies:
   mega-boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies, alles schaamteloos voorzien van goedkeurende accountantsverklaringen


Gisteren en vandaag in het nieuws: Broddelwerk bij de grote accountantskantoren, naar aanleiding van onderzoek door de AFM.
Opvallend is (weer) in deze berichtgeving dat het geheel en al voorbijgaat aan het enorme broddelwerk van deze accountants(kantoren) bij onze lokale overheden: gemeenten en provincies. Alweer totaal geen aandacht voor de betrokkenheid van accountants van alle grote accountantskantoren bij verbijsterende boekhoudfraudes bij menige gemeente en provincie, waarbij het vaak om meer dan tientallen miljoenen euro’s en hier en daar om honderden miljoenen euro’s gaat, Nederland-breed om miljarden euro’s! ; boekhoudfraudes waarmee volksvertegenwoordigers (gemeenteraden en provinciale staten) en bovenal de belastingbetalers zwaar misleid (in gewoon Nederlands: zwaar belazerd) worden; boekhoudfraudes allen voorzien van schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen.

Ook de Tweede Kamer houdt zich nu met de problematiek van dit broddelwerk van deze accountants bezig. Ik vestigde met onderstaand bericht de aandacht van de Vaste Kamercommissie voor FinanciŽn op het aspect van de schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen bij de verbijsterende boekhoudfraudes van menige gemeente en provincie.
Ik verzoek u hiervan goede notitie te nemen en zie graag dat u in uw berichtgeving over deze misstand ook de aandacht erop vestigt dat het broddelwerk van de accountants ook en vooral voorkomt bij gemeenten en provincies!

En let u als pers/media er op dat de Tweede Kamer niet voorbijgaat aan de misstand van de enorme boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies. Het gaat nu om hun “eigen wereldje”; de wereld van “de politiek” en politici zijn nogal eens geneigd het kwaad alleen buiten hun eigen wereld te willen zien en vooral niet in hun eigen wereld. Pikant detail hierbij is dat veel Tweede Kamer-leden uit de wereld van gemeenteraden en Provinciale Staten komen en dus deze boekhoudfraudes bij hun gemeenten en provincies nooit hebben willen zien, laat staan ertegen in opstand komen.

Mijn dringende oproep aan u:
Houdt u zich nu eindelijk ook eens bezig met de misstand van de verbijsterende boekhoudfraudes bij menige gemeente en provincie !!!
(Aanknopingspunten vindt u in onderstaand bericht.)

Vriendelijke groet,
Leo Verhoef


drs.L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Betreft: Accountants en mega-boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies

Aan de leden van de Commissie voor FinanciŽn van de Tweede Kamer

Heel prima dat de Tweede Kamer en met name uw commissie er werk van maakt en beklemtoont dat de accountantssector en foute accountants moet(en) worden aangepakt.
Ik ben zelf Registeraccountant en heb ook het accountantsberoep uitgeoefend.

Ik verzoek u indringend en met klem kennis te nemen van mijn bevindingen waar het gaat om de betrokkenheid van accountants van alle grote accountantskantoren bij verbijsterende boekhoudfraudes bij menige gemeente en provincie, waarbij het vaak om meer dan tientallen miljoenen euro’s en hier en daar om honderden miljoenen euro’s gaat, Nederland-breed om miljarden euro’s! ; boekhoudfraudes waarmee volksvertegenwoordigers (gemeenteraden en provinciale staten) en bovenal de belastingbetalers zwaar misleid (in gewoon Nederlands: zwaar belazerd) worden; boekhoudfraudes allen voorzien van schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen.

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de klokkenluider van deze verbijsterende misstand door de betrokkenen is “uitgekotst” en uiteraard, want zo gaat dat in Nederland, door de kantonrechter als lastig persoon is ontslagen en door de instanties met de grootst mogelijke strafkorting, de gebruikelijke beloning van klokkenluiders, de WW ingestuurd en vervolgens naar de bijstand! Verbaasd? Nee, toch? Zo gaat dat in Nederland!

U leest alles hierover op www.leoverhoef.nl

Leest u op www.leoverhoef.nl ook zeker “Wie is Leo Verhoef” en lees dan ook hoe Leo Verhoef al eerder werd behandeld toen hij als lid van de Raad van Toezicht van een lokale Rabobank tegen een grote boekhoudfraude bij de Rabobank opliep. Mede door toedoen van De Nederlandsche Bank. Verbaasd? Nee toch? Zo gaat dat in Nederland!

Mag ik al uw commissieleden uitnodigen uitvoerig kennis te nemen van mijn bevindingen en wederwaardigheden op www.leoverhoef.nl ?
Mag ik al uw commissieleden verzoeken nu eens eindelijk niet weg te lopen voor deze misstand?
Mag ik al uw commissieleden uitnodigen om deze klokkenluider eindelijk recht te doen?!

Ik hoor graag van u.
Uiteraard ben ik gaarne bereid naar u in Den Haag te komen ( en dan niet voor een obligaat half uurtje ! )

Vriendelijke groet,
Leo Verhoef


drs.L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670