Home
Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 4 november 2014

Gemeenten maskeren en verzwijgen grote tekorten in Begrotingen 2015 van 3,4 miljard euro

Onderzoek van de Begrotingen 2015 van onze gemeenten levert schrikbarende conclusies op. Allereerst valt op dat de gemeentebesturen zich bij de presentatie van hun begrotingen niet of nauwelijks uitlaten over het (voor- of nadelige) saldo van hun begrotingen en dat, als ze zich al uitlaten, ze dat doen met vage aanduidingen als “een sluitende begroting” of een saldo noemen van 0 euro, of, als het wat concreter gebeurt, een uiterst klein (voor- of nadelig) saldo noemen. Echter, onderzoek van de Begrotingen 2015 van onze gemeenten laat zien dat deze begrotingen vrijwel alle zware tot zeer zware nadelige saldi kennen. Nog erger, deze nadelige saldi worden met ronduit misleidende presentaties zo gemaskeerd dat ze de niet geschoolde en niet-geÔnteresseerde (en dat zijn verreweg de meeste!) gemeenteraadsleden en menig ander niet opvallen.

In de Begrotingen 2015 van de 10 grootste gemeenten (met tezamen 3,450 miljoen van de in totaal 16,900 miljoen inwoners) worden begrotingssaldi gemeld van in totaal (voordelig) 0,1 miljoen euro. Echter, onderzoek van deze begrotingen laat zien dat deze 10 gemeenten tezamen in werkelijkheid een nadelig begrotingssaldo hebben van 698 miljoen (0,7 miljard) euro. Met boekhoudfraude wordt dat gemaskeerd. Wanneer dit representatief is voor alle gemeenten, hebben alle gemeenten tezamen een nadelig begrotingssaldo over 2015 van (16,900/3,450 x 698 miljoen euro =) 3.420 miljoen (ruim 3,4 miljard) euro!
Deze schrikbarende uitkomsten zullen in het Nederlandse
"EMU-saldo” over 2015 worden verwerkt.

De meeste gemeenten hebben in de recente afgelopen jaren vaak grote tot zeer grote nadelige saldi van baten en lasten gehad. Dit ging uiteraard ten koste van hun vermogen en dus ten koste van hun financiŽle positie. Verbijsterend is het dat vrijwel alle gemeentebesturen deze grote nadelige saldi met boekhoudfraude maskeerden en verzwegen, en wel zodanig dat ze de niet geschoolde en niet-geÔnteresseerde (en dat zijn verreweg de meeste!) gemeenteraadsleden en menig ander niet opvallen.


Toelichting:

10 grootste gemeenten (in volgorde van inwonersaantallen):
Het gemeentebestuur van Amsterdam meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 139,1 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Rotterdam meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 185,5 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Den Haag meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 180,0 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Utrecht meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 37,2 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Eindhoven meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een voordelig saldo van begrote baten en lasten van 0,0 miljoen euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 33,1 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Tilburg meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 miljoen euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 28,4 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Groningen meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 69,1 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Almere meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 22,3 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Breda meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 6,4 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Nijmegen meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een voordelig saldo van begrote baten en lasten van 0,1 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een voordelig saldo van 3 miljoen euro.

2014
De begrotingsboekwerken 2015 van deze 10 gemeenten laten ook zien wat naar de verwachting van de gemeentebesturen de uitkomsten over 2014 zullen zijn.
De begrotingsboekwerken van de 10 grootste gemeenten laten zien dat deze 10 gemeenten over 2014 een nadelig saldo verwachten van tezamen 630 miljoen euro. Deze schrikbarende uitkomsten zullen in het Nederlandse “EMU-saldo” over 2014 worden verwerkt.

Verslechtering financiŽle positie gemeenten
De meeste gemeenten hebben in de recente afgelopen jaren vaak grote tot zeer grote nadelige saldi van baten en lasten gehad. Dit ging uiteraard ten koste van hun vermogen (in jaarrekeningtermen: Eigen vermogen) en dus ten koste van hun financiŽle positie. Verbijsterend is het dat vrijwel alle gemeentebesturen deze grote nadelige saldi met boekhoudfraude maskeerden en verzwegen.
Bijvoorbeeld:
Almere Het Eigen vermogen van gemeente Almere bedroeg per 01.01.2010 € 395 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 355 miljoen, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 208 miljoen bedragen, een afname in de periode 2010-2015 van € 187 miljoen, oftewel een afname van 47 %.
Verbijsterend is het dat het gemeentebestuur over de periode 2010-2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 34,8 miljoen terwijl de gemeente in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 39,3 miljoen.
Breda
Het Eigen vermogen van gemeente Breda bedroeg per 01.01.2009 € 183 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 135 miljoen en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 120 miljoen bedragen, een afname in de periode 2009-2015 van € 63 miljoen, oftewel een afname van 34 %.
Verbijsterend is het dat het gemeentebestuur over de periode 2009-2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 7,6 miljoen terwijl de gemeente in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 48,0 miljoen.
Den Haag
Het Eigen vermogen van gemeente Den Haag bedroeg per 01.01.2009 € 1.342 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 1.028 miljoen en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 719 miljoen bedragen, een afname in de periode 2009-2015 van € 623 miljoen, oftewel een afname van 46 %.
Verbijsterend is het dat het gemeentebestuur over de periode 2009-2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 129 miljoen terwijl de gemeente in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 308 miljoen.
Eindhoven
Het Eigen vermogen van gemeente Eindhoven bedroeg per 01.01.2007 € 595 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 295 miljoen en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 204 miljoen bedragen, een afname in de periode 2007-2015 van € 391 miljoen, oftewel een afname van 66 %.
Verbijsterend is het dat het gemeentebestuur over de periode 2007-2013 een nadelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 12 miljoen terwijl de gemeente in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 299 miljoen.
Groningen
Het Eigen vermogen van gemeente Groningen bedroeg per 01.01.2010 € 357 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 206 miljoen en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 161 miljoen bedragen, een afname in de periode 2010-2015 van € 196 miljoen, oftewel een afname van 55 %.
Verbijsterend is het dat het gemeentebestuur over de periode 2010-2013 een nadelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 50 miljoen terwijl de gemeente in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 152 miljoen.
Rotterdam
Het Eigen vermogen van gemeente Rotterdam bedroeg per 01.01.2007 € 1.732 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 1.029 miljoen en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 683 miljoen bedragen, een afname in de periode 2007-2015 van € 1.049 miljoen, oftewel een afname van 61 %.
Verbijsterend is het dat het gemeentebestuur over de periode 2007-2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 303 miljoen terwijl de gemeente in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 693 miljoen.
Tilburg
Het Eigen vermogen van gemeente Tilburg bedroeg per 01.01.2010 € 874 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 808 miljoen en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 708 miljoen bedragen, een afname in de periode 2010-2015 van € 166 miljoen, oftewel een afname van 19 %.
Verbijsterend is het dat het gemeentebestuur over de periode 2010-2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 126 miljoen terwijl de gemeente in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 66 miljoen.
Utrecht
Het Eigen vermogen van gemeente Utrecht bedroeg per 01.01.2008 € 767 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 647 miljoen en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 494 miljoen bedragen, een afname in de periode 2008-2015 van € 273 miljoen, oftewel een afname van 36 %.
Verbijsterend is het dat het gemeentebestuur over de periode 2008-2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 306 miljoen terwijl de gemeente in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 120 miljoen.

Overige gemeenten
Behalve bovenstaande (10 grootste gemeenten) zijn inmiddels ook de volgende gemeenten in het onderzoek betrokken. De conclusies per gemeente zijn steeds te vinden op www.leoverhoef.nl in de betreffende “dossiers”.
Amersfoort - werkelijk nadelig begroot saldo € 7,3 miljoen
Apeldoorn - werkelijk nadelig begroot saldo € 10,0 miljoen
Hoogeveen - werkelijk nadelig begroot saldo € 9,7 miljoen
Leiden - werkelijk nadelig begroot saldo € 25,5 miljoen
Nieuwegein - werkelijk nadelig begroot saldo € 5,9 miljoen
Stadskanaal - werkelijk nadelig begroot saldo € 3,5 miljoen
Valkenswaard - werkelijk nadelig begroot saldo € 9,7 miljoen
Westland - werkelijk nadelig begroot saldo € 11,9 miljoen
Wijk bij Duurstede - werkelijk nadelig begroot saldo € 1,9 miljoen
Zaanstad - werkelijk nadelig begroot saldo € 31,0 miljoen
----- aanvullingen na uitbrengen persbericht:
Arnhem - werkelijk nadelig begroot saldo € 11,4 miljoen
Dordrecht - werkelijk nadelig begroot saldo € 23,4 miljoen
Enschede - werkelijk nadelig begroot saldo € 13,1 miljoen
's-Hertogenbosch - werkelijk nadelig begroot saldo € 16,1 miljoen
Hoogezand-Sappemeer - werkelijk nadelig begroot saldo € 1,9 miljoen
Langedijk - werkelijk nadelig begroot saldo € 0,2 miljoen
Maastricht - werkelijk nadelig begroot saldo € 52,4 miljoen
Oldenzaal - werkelijk nadelig begroot saldo € 3,5 miljoen
-----

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door Registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Hoewel zijn bevindingen herhaaldelijk zijn en worden bevestigd, worden zijn bevindingen stelselmatig genegeerd, zodat mede daardoor de misstand ongehinderd kan doorgaan.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering (met berekeningen en vindplaatsen) aan de gemeenteraden van deze gemeenten is te vinden op www.leoverhoef.nlBoekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag” en meer in het bijzonder in de op de website opgenomen dossiers: "Dossier: Amsterdam", respectievelijk “Dossier: Rotterdam”, respectievelijk “Dossier: Den Haag”, respectievelijk “Dossier: Utrecht”, respectievelijk “Dossier: Eindhoven”, respectievelijk “Dossier: Tilburg”,  respectievelijk “Dossier: gemeente Groningen”, respectievelijk “Dossier: Almere”, respectievelijk “Dossier: Breda”, respectievelijk “Dossier: Nijmegen”.

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm.) NIVRA (overkoepelende organisatie van Registeraccountants), de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .

Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670