Home
Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 25 november 2014
 
Provincies maskeren en verzwijgen grote tekorten in Begrotingen 2015 van 1,6 miljard euro

Onderzoek van de Begrotingen 2015 van onze 12 Provincies levert schrikbarende conclusies op. Allereerst valt op dat de provinciebesturen zich bij de presentatie van hun begrotingen niet of nauwelijks uitlaten over het (voor- of nadelige) saldo van hun begrotingen en dat, als ze zich al uitlaten, ze dat doen met vage aanduidingen als “een sluitende begroting” of een saldo noemen van 0 euro, of, als het wat concreter gebeurt, een uiterst klein (voor- of nadelig) saldo noemen. Echter, onderzoek van de Begrotingen 2015 van onze provincies laat zien dat deze begrotingen alle zware tot zeer zware nadelige saldi kennen. Nog erger, deze nadelige saldi worden met ronduit misleidende presentaties zo gemaskeerd dat ze de niet geschoolde en niet-geÔnteresseerde (en dat zijn verreweg de meeste!)  Provinciale Staten-leden (i.c. de volksvertegenwoordigers) en menig ander niet opvallen.

In de Begrotingen 2015 van de 12 provincies worden begrotingssaldi gemeld van in totaal voordelig 12 miljoen euro. Echter, onderzoek van deze begrotingen laat zien dat de 12 provincies tezamen in werkelijkheid een nadelig begrotingssaldo hebben van 1.556 miljoen (1,6 miljard) euro. Met boekhoudfraude wordt dat gemaskeerd.
Deze schrikbarende uitkomsten zullen in het Nederlandse “EMU-saldo” over 2015 worden verwerkt, tezamen met de eveneens schrikbarende uitkomsten van de gemeenten.

De meeste provincies hebben in de recente afgelopen jaren vaak grote tot zeer grote nadelige saldi van baten en lasten gehad. Dit ging uiteraard ten koste van hun vermogen en dus ten koste van hun financiŽle positie. Verbijsterend is het dat alle provinciebesturen deze grote nadelige saldi met boekhoudfraude maskeerden en verzwegen, en wel zodanig dat ze de niet geschoolde en niet-geÔnteresseerde (en dat zijn verreweg de meeste!)  Provinciale Staten-leden (i.c. de volksvertegenwoordigers) en menig ander niet opvallen.

Toelichting:
De 12 provincies:
Het provinciebestuur van Drenthe meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 54 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Flevoland meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 5 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Friesland meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een voordelig saldo van begrote baten en lasten van 8 miljoen euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 172 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Gelderland meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 605 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Groningen meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een voordelig saldo van begrote baten en lasten van 3 miljoen euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 103 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Limburg meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 111 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Noord-Brabant meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 42 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Noord-Holland meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 206 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Overijssel meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 177 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Utrecht meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een voordelig saldo van begrote baten en lasten van 2 miljoen euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 50 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Zeeland meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een nadelig saldo van begrote baten en lasten van 1 miljoen euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 12 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Zuid-Holland meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk 2015 een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van 19 miljoen euro.

2014
De begrotingsboekwerken 2015 van de 12 provincies laten ook zien wat naar de verwachting van de provincies de uitkomsten over 2014 zullen zijn.
De begrotingsboekwerken van de 12 provincies laten zien dat de provincies over 2014 een nadelig saldo verwachten van tezamen 1.737 miljoen (1,7 miljard) euro. Deze schrikbarende uitkomsten zullen in het Nederlandse “EMU-saldo” over 2014 worden verwerkt, tezamen met de eveneens schrikbarende uitkomsten van de gemeenten.

Verslechtering financiŽle positie provincies
Verschillende provincies hebben in de recente afgelopen jaren vaak grote tot zeer grote nadelige saldi van baten en lasten gehad. Dit ging uiteraard ten koste van hun vermogen (in jaarrekeningtermen: Eigen vermogen) en dus ten koste van hun financiŽle positie. Verbijsterend is het dat de betreffende provinciebesturen deze grote nadelige saldi met boekhoudfraude maskeerden en verzwegen.
Bijvoorbeeld:
Drenthe
Het Eigen vermogen van provincie Drenthe bedroeg per 01.01.2012 € 405 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 367 miljoen, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 291 miljoen bedragen, een afname in de periode 2012-2015 van € 114 miljoen, oftewel een afname van 28 %.
Verbijsterend is het dat het provinciebestuur over de periode 2012-2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 14 miljoen terwijl de provincie in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 38 miljoen. Boekhoudfraude dus van 52 miljoen euro.
Friesland
Het Eigen vermogen van provincie Friesland bedroeg per 01.01.2013 € 1.567 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 1.537 miljoen, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 1.098 miljoen bedragen, een afname in de periode 2013-2015 van € 469 miljoen, oftewel een afname van 30 %.
Verbijsterend is het dat het provinciebestuur over 2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 4 miljoen terwijl de provincie in dat jaar in werkelijkheid een verlies leed van € 30 miljoen. Boekhoudfraude dus van 34 miljoen euro.
Gelderland
Het Eigen vermogen van provincie Gelderland bedroeg per 01.01.2013 € 5.109 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 5.067 miljoen, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 4.037 miljoen bedragen, een afname in de periode 2013-2015 van € 1.072 miljoen, oftewel een afname van 21 %.
Verbijsterend is het dat het provinciebestuur over 2013 een nadelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 1 miljoen terwijl de provincie in dat jaar in werkelijkheid een verlies leed van € 42 miljoen. Boekhoudfraude dus van 41 miljoen euro.
Groningen
Het Eigen vermogen van provincie Groningen bedroeg per 01.01.2012 € 995 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 942 miljoen, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 695 miljoen bedragen, een afname in de periode 2012-2015 van € 300 miljoen, oftewel een afname van 30 %.
Verbijsterend is het dat het provinciebestuur over de periode 2012-2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 28 miljoen terwijl de provincie in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 53 miljoen. Boekhoudfraude dus van 81 miljoen euro.
Limburg
Het Eigen vermogen van provincie Limburg bedroeg per 01.01.2012 € 1.973 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 1.775 miljoen, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 1.420 miljoen bedragen, een afname in de periode 2012-2015 van € 553 miljoen, oftewel een afname van 28 %.
Verbijsterend is het dat het provinciebestuur over de periode 2012-2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 91 miljoen terwijl de provincie in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 198 miljoen. Boekhoudfraude dus van 289 miljoen euro.
Noord-Brabant
Het Eigen vermogen van provincie Nood-Brabant bedroeg per 01.01.2012 € 3.560 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 3.018 miljoen, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 2.835 miljoen bedragen, een afname in de periode 2012-2015 van € 725 miljoen, oftewel een afname van 20 %.
Verbijsterend is het dat het provinciebestuur over de periode 2012-2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 20 miljoen terwijl de provincie in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 542 miljoen. Boekhoudfraude dus van 562 miljoen euro.
Noord-Holland
Het Eigen vermogen van provincie Noord-Holland bedroeg per 01.01.2010 € 1.534 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 965 miljoen, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 594 miljoen bedragen, een afname in de periode 2010-2015 van € 940 miljoen, oftewel een afname van 61 %.
Verbijsterend is het dat het provinciebestuur over de periode 2010-2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 106 miljoen terwijl de provincie in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 569 miljoen. Boekhoudfraude dus van 675 miljoen euro.
Overijssel
Het Eigen vermogen van provincie Overijssel bedroeg per 01.01.2010 € 2.171 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 1.784 miljoen, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 1.379 miljoen bedragen, een afname in de periode 2010-2015 van € 792 miljoen, oftewel een afname van 36 %.
Verbijsterend is het dat het provinciebestuur over de periode 2010-2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 123 miljoen terwijl de provincie in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 386 miljoen. Boekhoudfraude dus van 509 miljoen euro.
Utrecht
Het Eigen vermogen van provincie Utrecht bedroeg per 01.01.2008 € 669 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 443 miljoen, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 323 miljoen bedragen, een afname in de periode 2008-2015 van € 346 miljoen, oftewel een afname van 52 %.
Verbijsterend is het dat het provinciebestuur over de periode 2008-2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 55 miljoen terwijl de provincie in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 226 miljoen. Boekhoudfraude dus van 281 miljoen euro.
Zeeland
Het Eigen vermogen van provincie Zeeland bedroeg per 01.01.2012 € 182 miljoen. Per 31.12.2013 bedroeg dit vermogen nog € 136 miljoen, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2014 en 2015 per 31.12.2015 nog € 110 miljoen bedragen, een afname in de periode 2012-2015 van € 72 miljoen, oftewel een afname van 40 %.
Verbijsterend is het dat het provinciebestuur over de periode 2012-2013 een voordelig saldo van baten en lasten rapporteerde van € 19 miljoen terwijl de provincie in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 46 miljoen. Boekhoudfraude dus van 65 miljoen euro.

Gemeenten
Eerder onderzoek naar de Begrotingen 2015 van gemeenten leidde tot de volgende conclusies.
Onderzoek van de Begrotingen 2015 van onze gemeenten levert schrikbarende conclusies op. Allereerst valt op dat de gemeentebesturen zich bij de presentatie van hun begrotingen niet of nauwelijks uitlaten over het (voor- of nadelige) saldo van hun begrotingen en dat, als ze zich al uitlaten, ze dat doen met vage aanduidingen als “een sluitende begroting” of een saldo noemen van 0 euro, of, als het wat concreter gebeurt, een uiterst klein (voor- of nadelig) saldo noemen. Echter, onderzoek van de Begrotingen 2015 van onze gemeenten laat zien dat deze begrotingen vrijwel alle zware tot zeer zware nadelige saldi kennen. Nog erger, deze nadelige saldi worden met ronduit misleidende presentaties zo gemaskeerd dat ze de niet geschoolde en niet-geÔnteresseerde (en dat zijn verreweg de meeste!)  gemeenteraadsleden en menig ander niet opvallen.
 
In de Begrotingen 2015 van de 10 grootste gemeenten (met tezamen 3,450 miljoen van de in totaal 16,900 miljoen inwoners) worden begrotingssaldi gemeld van in totaal (voordelig) 0,1 miljoen euro. Echter, onderzoek van deze begrotingen laat zien dat deze 10 gemeenten tezamen in werkelijkheid een nadelig begrotingssaldo hebben van 698 miljoen (0,7 miljard) euro. Met boekhoudfraude wordt dat gemaskeerd. Wanneer dit representatief is voor alle gemeenten, hebben alle gemeenten tezamen een nadelig begrotingssaldo over 2015 van (16,900/3,450 x 698 miljoen euro =) 3.420 miljoen (ruim 3,4 miljard) euro!
Deze schrikbarende uitkomsten zullen in het Nederlandse “EMU-saldo” over 2015 worden verwerkt.
 
De meeste gemeenten hebben in de recente afgelopen jaren vaak grote tot zeer grote nadelige saldi van baten en lasten gehad. Dit ging uiteraard ten koste van hun vermogen en dus ten koste van hun financiŽle positie. Verbijsterend is het dat vrijwel alle gemeentebesturen deze grote nadelige saldi met boekhoudfraude maskeerden en verzwegen, en wel zodanig dat ze de niet geschoolde en niet-geÔnteresseerde (en dat zijn verreweg de meeste!)  gemeenteraadsleden en menig ander niet opvallen.
 
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door Registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Hoewel zijn bevindingen herhaaldelijk werden en worden bevestigd, worden zijn bevindingen stelselmatig genegeerd, zodat mede daardoor de misstand ongehinderd kan doorgaan.
 
Leo Verhoef verspreidde eerder zijn bevindingen over de Begrotingen 2015 van de gemeenten in zijn persbericht van 4 november jl.
Dit persbericht is te vinden op www.leoverhoef.nl onder “Persberichten .
 
Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering (met berekeningen en vindplaatsen) aan de Provinciale Staten van deze provincies is te vinden op www.leoverhoef.nlBoekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag” en meer in het bijzonder in de op de website opgenomen dossiers:
"Dossier: Drenthe", respectievelijk “Dossier: Flevoland”, respectievelijk “Dossier: Friesland”, respectievelijk “Dossier: Gelderland”, respectievelijk “Dossier: Groningen”, respectievelijk “Dossier: Limburg”,  respectievelijk “Dossier: Noord-Brabant”, respectievelijk “Dossier: Noord-Holland”, respectievelijk “Dossier: Overijssel”, respectievelijk “Dossier: Utrecht, respectievelijk “Dossier: Zeeland”, respectievelijk “Dossier: Zuid-Holland.
 
Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering (met berekeningen en vindplaatsen) aan de gemeenteraden van deze gemeenten is te vinden op www.leoverhoef.nlBoekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag” en meer in het bijzonder in de op de website opgenomen dossiers: "Dossier: Amsterdam", respectievelijk “Dossier: Rotterdam”, respectievelijk “Dossier: Den Haag”, respectievelijk “Dossier: Utrecht”, respectievelijk “Dossier: Eindhoven”, respectievelijk “Dossier: Tilburg”,  respectievelijk “Dossier: gemeente Groningen”, respectievelijk “Dossier: Almere”, respectievelijk “Dossier: Breda”, respectievelijk “Dossier: Nijmegen”.
 
Heel veel meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm.) NIVRA (overkoepelende organisatie van Registeraccountants), de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .
 
Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670